O serwisie

Portal „Polska i Polacy w II wojnie światowej” przedstawia najważniejsze zjawiska i wydarzenia dokumentujące losy obywateli polskich w latach 1939–1945 i ich wkład w zwycięstwo. Jest skierowany przede wszystkim do odbiorcy zagranicznego, któremu są one niezbyt dobrze znane, a tym samym bardzo często niedoceniane. W 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej przypomnienie zaangażowania Polaków w realizację idei wolności i demokracji, a więc wartości leżących u podstaw współczesnych stosunków międzynarodowych i Unii Europejskiej, jest ważnym elementem promocji prawdziwego obrazu historii Polski.

Na 23 podstronach portalu pokazano w sposób przekrojowy najistotniejsze zagadnienia dotyczące zarówno udziału Polaków w działaniach zbrojnych na frontach II wojny światowej, w tym również fenomen Polskiego Państwa Podziemnego, jak i wojennej codzienności społeczeństwa polskiego, doświadczonego okupacjami niemiecką i radziecką. Zostały one wskazane i opracowane merytorycznie przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego Jerzego Kochanowskiego przy współpracy Moniki Kapa-Cichockiej z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Tekstom towarzyszą zdjęcia, które w symboliczny sposób odwołują się do najważniejszych wydarzeń i postaci z tego okresu. Całość zamyka krótkie kalendarium wydarzeń z lat 1939–1945. Z uwagi na prawa autorskie portal będzie aktywny do połowy 2017 roku.

Portal został przygotowany na zlecenie Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez Dom Spotkań z Historią, instytucję kultury m.st. Warszawy. Projekt graficzny i realizację techniczną wykonała pracownia Kotbury.

Wszelkie uwagi i sugestie związane z funkcjonowaniem portalu prosimy zgłaszać na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl

www.msz.gov.pl